Havneboka Oslofjorden

Fra Aker Brygge til Grebbestad og Svenner

  • Artnr: 102

Beskrivelse av artikkelen

Ny revidert utgave 2022:

Havneboka Oslofjorden - De beste havnene fra Aker Brygge til Grebbestad og Svenner. 

Bla i boka

2022: Mange nye bilder, reviderte kart, tekst og faktainformasjon! HAVNEBOKA beskriver gjestehavner og naturhavner for fritidsbåtfolk. Boka passer for både erfarne båtfolk og nybegynnere, og er ekstra tilrettelagt for barnefamilier. Det er én side per havn, dobbeltside på noen utvalgte. Oversiktskart til hvert kapittel er gjengitt på hver side, og gjør det enkelt å finne din favoritthavn.

HAVNEBOKA Oslofjorden dekker hele Oslofjorden og den Svenske vestkysten via kosterskjærgården syd til Grebbestad, og Vestfoldkysten til Svenner. Hver havn er beskrevet med et helikopterfotografi, detaljkart tilpasset fritidsbåter, og en kort informativ tekst. Innseiling, beliggenhet, nøyaktig posisjon, kameravinkel og servicetilbud er markert i kartet. HAVNEBOKA Sørlandskysten dekker strekningen Svenner til Lista. HAVNEBOKA skagerrak inneholder de beste havnene fra de to bøkene, pluss havner i Sverige og Danmark. Totalt omfatter bøkene mer enn 470 små og store havner langs hele skagerrakkysten.

  • Nytegnede, detaljerte havnekart, med bl.a. 2-meters dybdekurver tilpasset fritidsbåter
  • 13 Faktasymboler gir oversikt over servicetilbud i hver havn - og samlet for hvert kapittel
  • Beskrivende tekst om beliggenhet, seilingsforhold og generell informasjon om stedet
  • Helikopterfotografier av alle havner
  • Eget symbol i kartet viser fra hvilken vinkel havnene er fotografert
  • 14 Oversiktskart for rask orientering
  • Nøyaktig posisjon på alle havnebeskrivelser
  • Hvert kapittel samsvarer med de velkjente Båtsportkart-bladene
  • Aktuelle nettsteder og telefonnumre
lagt til handlevogn